OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 11 MAJA 2004 R.

Obchody dnia strażaka 2004

W dniu 11 maja 2004 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się uroczystości związane z obchodami dnia strażaka. W tym dniu zostały przyznane medale i odznaczenia oraz wręczone akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. Część wyróżnień została wręczona podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w Międzyrzeczu w dniu 9.05.2004. Wyróżnienia i awanse otrzymały następujące osoby:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  22 kwietnia 2004 r. odznaczony został BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI st. ogn. Jan Wilkowski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla st. ogn. Kazimierza Włodarczyka

Decyzją nr 617/2003 z dnia 29 października 2003 r. Minister Obrony Narodowej  nadał BRĄZOWY MEDAL „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”dla: asp. sztab. Marka Ławreckiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 47/2004 z dnia 30 marca 2004 r. nadał  stopień kapitana dla: mł. kpt. Pawła Hryniewicza, mł. kpt. Mariusza Rajmana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1/2004 z dnia 05 kwietnia 2004 r. nadał stopień aspiranta sztabowego dla: st. asp. Romana Garana, st. asp. Henryka Gardzijewskiego

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 2/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku nadał  stopień starszego ogniomistrza dla: ogn. Stanisława Budzyny
młodszego ogniomistrza dla: st. sekc. Marka Giedrojć, st. sekc. Roberta Malika, st. sekc. Andrzeja Podgórskiego
starszego sekcyjnego dla :sekc. Ryszarda Pruchnika

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Rozkazem Personalnym Nr 1/2004 z dnia 22 kwietnia 2003 roku nadał stopień starszego strażaka dla: str. Marka Chudek, str. Justyny Kiernożyckiej, str. Joanny Król, str. Witolda Lepko

Uchwałą z dnia 06 kwietnia 2004 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało ZŁOTY MEDAL „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: st. sekc. Ryszarda Pruchnika
SREBRNY MEDAL  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: st. asp. Norberta Kawka, st. ogn. Stanisława Budzyny, mł. ogn. Andrzeja Podgórskiego BRĄZOWY MEDAL  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: st. asp. Dariusza Kowalczyka

Komendant Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe strażaków:
sekc. Roberta Rowińskiego – na stanowisko Operatora Sprzętu Specjalnego
st. sekc. Krzysztofa Pazdana – na stanowisko Starszego Ratownika Kierowcy