ŚLUBOWANIE STRAŻAKÓW PRZYJĘTYCH DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 22 LIPCA 2004

W dniu 22 lipca 2004 roku odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez dwóch strażaków przyjętych do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Ślubowanie strażaków  Janusza Jacek i Łukasza Magryna przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach – st. kpt. Dariusz Łoś


Strażacy złożyli ślubowanie następującej treści:

Ś L U B O W A N I E

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego
życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet
z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych,
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej