DZIEŃ STRAŻAKA, ŻARY – 05 MAJA 2006 R.

W dniu 05 maja 2006 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami dnia strażaka. W tym dniu zostały przyznane medale i odznaczenia oraz wręczone akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. Wyróżnienia i awanse otrzymały następujące osoby:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał z dniem 19 kwietnia 2006 r. SREBRNĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla asp. sztab. Henryka Gardzijewskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla st. kpt. Piotra Rybaka, kpt. Mariusza Rajmana, asp. sztab. Stanisława Lesiaka, st. ogn. Mirosława Brylińskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 165/2005 z dnia 7 października 2005 r. nadał SREBRNY MEDAL „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla kpt. Sławomira Wójtowicza

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 3/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r. nadał stopień starszego aspiranta dla: asp. Mariusza Morawskiego, nadał stopień aspiranta dla: mł. asp. Sławomira Bryłka

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 1/2006 dnia 18 kwietnia 2006 roku nadał  stopień starszego ogniomistrza dla: ogn. Mirosława Brylińskiego, ogn. Andrzeja Budnika, ogn. Waldemara Gawron, ogn. Roberta Tecława
ogniomistrza dla: mł. ogn. Radosława Bojakowskiego, mł. ogn. Janusza Mac, mł. ogn. Arkadiusza Maćków, mł. ogn. Dariusza Sokalskiego
młodszego ogniomistrza dla: st. sekc. Ryszarda Pruchnika
starszego sekcyjnego dla : sekc. Marka Gajdemskiego, sekc. Roberta Kaniewskiego, sekc. Andrzeja Luszka, sekc. Bogdana Madeja, sekc. Dariusza Musielak, sekc. Bogdana Szymaniec, sekc. Sławomira Zielonko

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Rozkazem Personalnym Nr 5/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 roku nadał stopień starszego strażaka dla: str. Marka Flaga, str. Tomasza Habowskiego, str. Sebastiana Horodyskiego, str. Marcina Jakubika, str. Jacka Janusza, str. Tomasza Kowalczuka

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał dyplom dla st. kpt. Grzegorza Lisika

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozarnej w Żarach minował na wyższe stanowisko:
na stanowisko OPERATORA SPRZĘTU SPECJALNEGO –  mł. ogn. Daniela Kotwickiego
na stanowisko STARSZEGO RATOWNIKA – sekc. Dariusza Czeremurzyńskiego