ŚLUBOWANIE STRAŻAKÓW PRZYJĘTYCH DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 01 LUTEGO 2007

W dniu 01 lutego 2007 roku odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez trzech strażaków przyjętych do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Ślubowanie strażaków Pawła Breli, Michała Jurkowskiego oraz Wojciecha Sobczaka przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach – mł. bryg. Dariusz Łoś


Strażacy złożyli ślubowanie następującej treści:

Ś L U B O W A N I E

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego
życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet
z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych,
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej