POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 10 MAJA 2007 R.

W dniu 10 maja 2007 r. w Rynku w Żarach odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami dnia strażaka. W tym dniu zostały przyznane medale i odznaczenia oraz wręczone akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe.

W uznaniu osiągnięć żarskich strażaków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał   BRĄZOWĄ ODZNAKĘ Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej dla st.ogn. Stanisława Budzynyst. ogn. Ryszarda Mydłowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał  stopień MŁODSZEGO KAPITANA dla: asp. sztab. Stanisława Lesiakaasp. sztab. Roberta Słowikowskiego

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 1/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku nadał  stopień 
ogniomistrza dla: mł. ogn. Marka Giedrojć, mł. ogn. Andrzeja podgórskiego, młodszego ogniomistrza dla: st. sekc. Grzegorza Chabraszewskiego, st. sekc. Romana Kluczyckiego, st. sekc. Mieczysława Myśków, st. sekc. Marcina Pelca, starszego sekcyjnego dla : sekc. Dariusza Czeremurzyńskiego, sekc. Rafała Judyckiego, sekc. Dariusza Rewaja.

Rozkazem Personalnym Nr 6/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku n a d a ł  stopień STARSZEGO STRAŻAKA dla: str. Łukasza BUKOstr. Grzegorza FABIAŃCZYKA, str. Zbigniewa JANUSZEWSKIEGO, str. Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO, str. Piotra MAKOWSKIEGO, str. Marcina MICHALEWSKIEGO, str. Pawła MRUKA, str. Krzysztofa SIENKIEWICZA, str. Pawła SUCHECKIEGO, str. Mariusza TELKOWSKIEGO, str. Grzegorza WELCA, str.Łukasza WOJCIUKA.

Uchwałą z dnia 9 marca 2007 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego nadało:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa dla 14 strażaków i osób wspierających ochronę przeciwpożarową

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa dla 25 strażaków i osób wspierających ochronę przeciwpożarową

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa dla 6 strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach pozyskała nowy samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości 25 metrów. Procedura zakupu nowego podnośnika rozpoczęła się w 2005 r. Powiat Żarski pod przewodnictwem Pana Edwarda Skobelskiego – starosty żarskiego ubiegłej kadencji złożył wniosek o zakup 5 podnośników hydraulicznych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – program Interreg 3A. Ze względu na ograniczoną ilość środków unijnych udało się pozyskać tylko dwa podnośniki, które dziś trafiają do żarskiej i krośnieńskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę firmy Bumar Koszalin. Koszt jednego podnośnika wyniósł jeden milion 123 tysiące złotych. Refundacja środkami unijnym wyniosła 71% wartości zakupu. Z budżetu Miasta Żary dofinansowano projekt w kwocie 200 tysięcy złotych. Burmistrz Miasta Żary Pan Roman Pogorzelec i radni miasta Żary podejmując decyzję o dofinansowaniu zakupu przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Nowy podnośnik zastąpił wysłużony podnośnik który służył w żarskiej straży od 1977 r. Projekt został również dofinansowany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. kwotą 100 tysięcy złoty oraz Przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie kwotą 50 tysięcy złotych.

W związku z pozyskaniem przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Żarach nowego samochodu z podnośnikiem Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach za zgodą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przekazuje do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie Żarskiej samochód z podnośnikiem służący w żarskiej jednostce.