AWANSE NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE – 31 LIPCA 2009 R.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dniem 01 Sierpnia 2009 mianował na wyższe stanowiska służbowe niżej wymienionych funkcjonariuszy: sekc. Marek Flaga – na stanowisko Ratownik Kierowca
sekc. Mariusz Telkowski – na stanowisko Ratownik Kierowca
sekc. Paweł Suchecki – na stanowisko Ratownik
sekc. Marcin Michalewski – na stanowisko Ratownik Kierowca

Awanse zostały wręczone przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Dariusza Łoś podczas uroczystej zbiórki w obiekcie KP PSP w Żarach w obecności przełożonych oraz strażaków KP PSP w Żarach.