APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – 30 LISTOPADA 2010 R.

W dniu 30 listopada 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas którego kpt. Stanisław Lesiak – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wręczył wyróżniającym się strażakom awanse na wyższe stanowiska i stopnie służbowe.

Wyróżnieni zostali następujący strażacy KP PSP w Żarach.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 6/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  nadał  stopień:
STARSZEGO OGNIOMISTRZA dla ogn. Stanisława PUZIO;
OGNIOMISTRZA dla mł. ogn. Bogdana MADEJA, mł. ogn. Bogdana SZYMAŃCA;
STARSZEGO SEKCYJNEGO dla sekc. Marcina JAKUBIKA, sekc. Łukasza MAGRYNA.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem 01 grudnia 2010 r. na wyższe stanowisko służbowe:
mł. asp. Romana KLUCZYCKIEGO – na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany;
st. ogn. Arkadiusza MAĆKÓW – na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego;
st. sekc. Andrzeja KOCHAŃSKIEGO – na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego;
st. sekc. Joannę SOKALSKĄ – na stanowisko dyżurnego stanowiska kierowania.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach powierzył pełnienie obowiązków służbowych z dniem 1 grudnia 2010 r. na stanowisku:
Zastępcy dowódcy JRG PSP w Żarach – kpt. Zbigniewowi SŁOMCE;
Dowódcy zmiany w JRG PSP w Żarach – mł. kpt. Mariuszowi KUKUĆ.