OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 21 MAJA 2012 R.

W dniu 21 maja 2012 r. odbył się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Piotr Rybak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Uroczystość prowadził st. kpt. Paweł Hryniewicz – Naczelnik Wydziału Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu mł. kpt. Mariusz Kukuć, sztandarowy asp. Robert Malik, asystujący sekc. Wojciech Sobczak wystawiła Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

W dniu 19 maja 2012 r. delegacja z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka wGorzów Wlkp. KP PSP w Żarach wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu st. kpt. Paweł Hryniewicz, sztandarowy asp. Robert Malik, asystujący sekc. Wojciech Sobczak

Z okazji dnia strażaka:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał:
SREBRNĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla:
kpt. Roberta SŁOWIKOWSKIEGO
asp. sztab. Dariusza KOWALCZYKA
BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla:
st. kpt. Pawła HRYNIEWICZA
asp. Roberta MALIKA
mł. asp. Romana KLUCZYCKIEGO
st. ogn. Radosława BOJAKOWSKIEGO
st. ogn. Daniela KOTWICKIEGO

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień KAPITANA dla:
mł. kpt. Norberta KAWKI
mł. kpt. Marka GIEDROJCIA

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadałstopień:
OGNIOMISTRZA dla:
mł. ogn. Dariusza CZEREMURZYŃSKIEGO
mł. ogn. Rafała JUDYCKIEGO
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla:
st. sekc. Roberta BAWOROWSKIEGO
st. sekc. Piotra JAROSIEWICZA
st. sekc. Andrzeja KOCHAŃSKIEGO
st. sekc.Witolda LEPKO
st. sekc. Joanny SOKALSKIEJ
STARSZEGO SEKCYJNEGO dla:
sekc. Katarzyny TOMASZEWSKIEJ
sekc. Pawła MRUKA
sekc. Łukasza WOJCIUKA

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach nadał stopień:
STARSZEGO STRAŻAKA DLA:
str. Łukasza BANECKIEGO
str. Macieja BINKA
str. Łukasza HANUSZEWICZA
str. Adama ŁOŚ
str. Macieja MICHALEWICZA
str. Grzegorza WUJDA

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego nadało:
ZŁOTY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:
mł. bryg. Grzegorza LISIKA
kpt. Marka Giedrojcia
ogn. Dariusza Rewaja
SREBRNY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:
ogn.  Grzegorza CHABRASZEWSKIEGO
mł. ogn Roberta BAWOROWSKIEGO
mł. ogn. Andrzeja Kochańskiego
mł. ogn. Pawła MALUDY
BRĄZOWY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:
mł. ogn.Justyny JÓZWY
mł. ogn.Joanny SOKALSKIEJ
st. sekc.Marka CHUDKA
st. sekc.Marcina JAKUBIKA
st. str.Łukasza BUKO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem 1 maja 2012 r. na wyższe stanowiska służbowe:
Dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej  – kpt. Roberta SŁOWIKOWSKIEGO
Zastępcy dowódcy zmiany – mł.  asp. Stanisława PUZIO
Dyżurnego operacyjnego – mł. asp. Andrzeja PODGÓRSKIEGO
Starszego ratownika – mł. ogn. Sebastiana HORODYSKIEGO
Starszego ratownika – mł. ogn. Łukasza RUBCZYŃSKIEGO
Starszego ratownika – st. sekc. Marcina JAKUBIKA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim wyróżnili dyplomem z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej:
bryg. Dariusza ŁOŚ
mł. bryg. Piotra RYBAKA
st. kpt. Mariusza RAJMANA
kpt. Grzegorza BĄKA
kpt.  Sławomira GAŁKA
kpt. Norberta KAWKI
kpt. Zbigniewa SŁOMKI
kpt. Roberta SŁOWIKOWSKIEGO
mł. kpt. Mariusza KUKUCIA
st. ogn. Zbigniewa WRÓBLA