POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO – 30 LISTOPADA 2012 R.

Dzień 30 listopada 2012 r. był ostatnim dniem służby Pana kpt. Stanisława LESIAKA – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, który z dniem 30 listopada 2012 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

kpt. Stanisław Lesiak

Przebieg pracy i służby kpt. Stanisława Lesiaka:
1983-1985 – kadet – Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu
1985-1988 – dowódca plutonu – Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Żarach
1988-1992 – inspektor ochrony przeciwpożarowej – Huta Szkła Okiennego „KUNICE” w Żarach
1992-1994 – dowódca zastępu – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Żarach
1994-1997 – dowódca sekcji – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Żarach
1997-1999 – dyżurny operacyjny – Komenda Rejonowa PSP w Żarach
1999-2005 – kierownik sekcji – Komenda Powiatowa PSP w Żarach
2005-2007 – naczelnik wydziału – Komenda Powiatowa PSP w Żarach
2007-2008 – kierownik sekcji – Komenda Powiatowa PSP w Żarach
2008–2012 – zastępca komendanta powiatowego – Komenda Powiatowa PSP w Żarach