POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO – 01 STYCZNIA 2013 R.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadbryg. Stanisław Węsierski powołał  z dniem 01 stycznia 2013 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Pawła Hryniewicza.

mł. bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz

Przebieg służby:
1997 – 2001 – podchorąży – Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
2001 – 2001 – starszy ratownik – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Żarach
2001 – 2002 – dowódca zastępu – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Żarach
2002 – 2004 – młodszy specjalista ds. operacyjno – szkoleniowych – Komenda Powiatowa PSP w Żarach
2004 – 2005 – specjalista ds. operacyjno – szkoleniowych– Komenda Powiatowa PSP w Żarach
2005 – 2009 – kierownik sekcji ds. operacyjno – szkoleniowych – Komenda Powiatowa PSP w Żarach
2009 – 2012 – naczelnik wydziału operacyjno, kontrolno – rozpoznawczego – Komenda Powiatowa PSP w Żarach
Wykształcenie:
1993 – 1997 – Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach
1997 – 2001 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia inżynierskie)
2003 – 2004 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia magisterskie)
2007 – 2008 – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (studia podyplomowe)