UROCZYSTY APEL, AWANSE – 01 LUTEGO 2013 R.

W dniu 01 lutego 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone awanse na wyższe stanowiska służbowe.

W uroczystości uczestniczyli  funkcjonariusze i pracownicy cywilni zatrudnieni w KP PSP w Żarach oraz przewodniczący związków zawodowych działających w KP PSP w Żarach.

Powiatowy Komendant  Państwowej Straży Pożarnej w Żarach  mianował  z dniem 1 lutego 2013 r. na wyższe stanowiska służbowe :
Dowódcy zastępu –  mł. asp. Łukasza Chwiedziuka
Młodszego Ratownika Kierowcy – st. str. Mateusza  Skrzypczaka

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dniem 1 lutego 2013 r. wyznaczył asp. sztab. Mariusza Morawskiego do pełnienia obowiązków Rzecznika Prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach powierzył pełnienie obowiązków służbowych z dniem 1 lutego  2013 r. na stanowisku Technika w Wydziale Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczym – sekc. mgr Pawłowi Breli.

W celu zapewnienia właściwego realizowania zadań służbowych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dniem 1 lutego 2013 r. przeniósł do pełnienia służby w Powiatowym Stanowisku Kierowania  mł. ogn. Roberta Baworowskiego – Operatora Sprzętu Specjalnego.

Awanse i  nominacje wręczył bryg. Dariusz Łoś – Komendant Powiatowy PSP w Żarach.

Uroczystość miała też drugą odsłonę.
Podczas apelu odbyło się pożegnanie ze służbą st. kpt. Mariusza Rajmana – Naczelnika Wydziału w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, który z dniem 31 stycznia  2013 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Z tej okazji Komendant Powiatowy PSP w Żarach wygłosił okolicznościowe przemówienie, oraz wręczył  list gratulacyjny za lata służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach.