PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 10 KWIETNIA 2013

W dniu 10 kwietnia 2013 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu ślubowania przez str. Ariela PUZIO przyjętego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Uroczystość złożenia ślubowania odbyła się dzień wcześniej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie.

Wydarzenie miało uroczysty charakter. Podpisanie aktu ślubowania odbyło się w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Żarach  – bryg. Dariusza Łoś który przywitał nowego strażaka w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyli strażacy z KP PSP w Żarach.