UROCZYSTY APEL, AWANSE – 29 LISTOPADA 2013 R.

W dniu 29 listopada 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel. Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe i mianowania na wyższe stanowiska.

Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym nr 386/kadr/13 z dnia 4 listopada 2013 roku nadał stopień starszego kapitana dla kpt. Roberta SŁOWIKOWSKIEGO

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.  Rozkazem Personalnym nr 3/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku nadał stopień młodszego ogniomistrza dla st. sekc. Marka CHUDKA, st. sekc. Piotra MAKOWSKIGO

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wyróżnił nagrodą finansową za szczególne osiągnięcia w służbie w 2013 roku: st. kpt. Roberta SŁOWIKOWSKIEGO, kpt. Grzegorza BĄKA, mł. ogn. Piotra JAROSIEWICZA, st. sekc. Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO, str. Dominika SOKALSKIEGO.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem 1 grudnia 2013 r. na wyższe stanowiska służbowe niżej wymienionych funkcjonariuszy na stanowisko: 
DOWÓDCY ZMIANY: asp. sztab. Dariusza KOWALCZYKA;
ZASTĘPCY DOWÓDCY ZMIANY: asp. Piotra BRELĘ, asp. Tomasza BURZAWĘ, mł.asp. Krzysztofa PAZDANA, mł. asp. Marcina PELCA;
DOWÓDCY ZASTĘPU: st. ogn. Grzegorza CHABRASZEWSKIEGO;
STARSZEGO OPERATORA SPRZĘTU SPECJALNEGO: mł. ogn. Marka FLAGĘ, mł. ogn. Jacka JANUSZA, mł. ogn. Łukasza MAGRYNA, mł. ogn. Piotra MAKOWSKIEGO, mł. ogn. Marcina MICHALEWSKIEGO, mł. ogn. Mariusza TELKOWSKIEGO, st. sekc. Łukasza BUKO, st. sekc. Krzysztofa SIENKIEWICZA;
DYŻURNEGO STANOWISKA KIEROWANIA: mł. ogn. Roberta BAWOROWSKIEGO;
RATOWNIKA KIEROWCY: sekc. Mateusza SKRZYPCZAKA.

W czasie uroczystości odbyło się pożegnanie ze służbą kpt. Sławomira GAŁKA – dowódcy zmiany 2 w JRG PSP w Żarach, który z dniem 30 listopada 2013 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Z tej okazji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wygłosił okolicznościowe przemówienie, wręczył list gratulacyjny i pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za lata służby.