AWANSE NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE – 20 LUTEGO 2014 R.

W dniu 20 lutego 2014 r. odbył się uroczysty apel podczas którego bryg. Dariusz Łoś – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wręczył akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Z dniem 1 lutego 2014 r. na wyższe stanowiska służbowe awansowani zostali:
kpt. Norbert KAWKA na stanowisko ZASTĘPCY DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP w Lubsku,
mł. kpt. Mariusz KUKUĆ na stanowisko ZASTĘPCY DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP w Żarach.

Wręczenie aktów mianowania odbyło się w obecności przełożonych:
mł. bryg. Pawła Hryniewicza – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
kpt. Roberta Słowikowskiego – Dowódcy JRG PSP w Lubsku,
kpt. Zbigniewa Słomki – Dowódcy JRG PSP w Żarach,
oraz strażaków i pracowników JRG i KP PSP.