WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W GORZOWIE WLKP. – 23 MAJA 2014 R.

23 maja 2014 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2014. Podczas apelu nastąpiło uroczyste wręczenie medali, awansów, odznaczeń i wyróżnień, w tym dla czterech strażaków z powiatu żarskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień KAPITANA mł. kpt. Mariuszowi KUKUCIOWI
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień ASPIRANTA mł.asp. Andrzejowi PODGÓRSKIEMU
Sejmik Województwa Lubuskiego nadał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Panu Ryszardowi KLISOWSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego, Wójtowi Gminy Przewóz
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Panu Jerzemu HRYNIEWICZOWI – Prezesowi Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Żarach

Komendę Powiatową PSP w Żarach podczas obchodów reprezentowali:
mł. bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach,
kpt. Robert Słowikowski – Przewodniczący Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN,
mł. kpt. Mariusz Morawski  – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ woj. Lubuskiego.

Opublikowane poniżej fotografie zostały zamieszczone dzięki uprzejmości Pana Lecha Malinowskiego – autora zdjęć.