POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, LUBSKO – 17 CZERWCA 2014 R.

W dniu 17 czerwca 2014 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego. Uroczysty apel zorganizowano w Lubsku na placu Wolności.

Gospodarzami uroczystości byli
st. bryg. Dariusz Łoś – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
dh Marek Cieślak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żarach

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi
Pan Jan Świerepo – Vice Wojewoda Lubuski
bryg. Jarosław Korzeniewski – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
dh Ryszard Klisowski – Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego
gen. poż. w stanie spocz. Andrzej Stefanowski – były Komendant Główny Straży Pożarnych
Przedstawiciele samorządów, instytucji, służb, strażacy państwowej i ochotniczej straży.

Dowódcą uroczystości był kpt. Norbert Kawka – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku. Uroczystość prowadził mł. bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach . KP PSP w Żarach wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu kpt. Marek Świerliński, sztandarowy sekc. Mariusz Jędrzejek, asystujący st. ogn.Dariusz Sokalski. Poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu mł. ogn. Paweł Maludy, flagowy st. sekc. Łukasz Buko, asystujący sek. Maciej Binek wystawiła Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył :
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
kpt. Mariusza Kukucia
kpt. Norberta Kawkę
kpt. Grzegorza Bąka
asp. Romana Kluczyckiego
st. ogn. Dariusza Musielaka
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę
mł. bryg. Pawła Hryniewicza
mł. bryg. Grzegorza Lisika
kpt. Marka Giedrojcia
asp. Roberta Malika
mł. asp. Krzysztofa Pazdana

Minister Spraw Wewnętrznych nadał
Złotą odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
st. bryg. Dariuszowi Łoś
Srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
kpt. Grzegorzowi Bąkowi
Brązową odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
kpt. Markowi Giedrojciowi

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień
STARSZEGO BRYGADIERA bryg. Dariuszowi Łoś

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Nadał stopnie:
STARSZEGO OGNIOMISTRZA
ogn. Dariuszowi Musielakowi
OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Pawłowi Czerniakowi
mł. ogn. Justynie Józwie,
mł. ogn. Łukaszowi Rubczyńskiemu
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
st. sekc. Pawłowi Mrukowi
st. sekc. Katarzynie Tomaszewskiej
st. sekc. Łukaszowi Wojciukowi
STRASZEGO SEKCYJNEGO
sekc. Pawłowi Breli
sekc. Grzegorzowi Fabiańczykowi
sekc. Zbigniewowi Januszewskiemu
sekc. Wojciechowi Sobczakowi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach nadał stopień
STARSZEGO STRAŻAKA
str. Tomaszowi Karolczakowi
str. Mirosławowi Krzywokulskiemu
str. Łukaszowi Piątkowskiemu
str. Arielowi Puzio
str. Dominikowi Sokalskiemu

Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe
KIEROWNIKA SEKCJI asp. Roberta Malika,
MŁODSZEGO RATOWNIKA KIEROWCĘ st. str. Macieja Michalewicza

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego nadało
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
mł. bryg. Pawłowi Hryniewiczowi
kpt. Markowi Świerlińskiemu
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
mł. ogn. Katarzynie Tomaszewskiej
st. sekc. Grzegorzowi Fabiańczykowi
sekc. Sebastianowi Walczakowi
sekc. Piotrowi Zgórskiemu
Pani Sylwii Jaszczur


Podczas obchodów przekazano do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach sprzęt i pojazdy zakupione w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. 15% wartości zakupów stanowiły środki przekazane przez inne instytucje i darczyńców. Partnerem projektu dofinansowanego przez Unię Europejską był Powiat Żarski, który działał na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Przekazywane do służby pojazdy i sprzęt to między innymi:
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z systemem piany sprężonej Renault Midlum
Ciężki samochód kwatermistrzowski MAN z hydraulicznym dźwigiem samochodowym
Dwa lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze Iveco Daily
Lekki samochód operacyjno – rozpoznawczy Ford Ranger
Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym z przyczepą transportową
Kamera termowizyjna kolorowa
Zestaw ratowniczego sprzętu hydraulicznego
12 kompletów aparatów oddechowych z maskami i sygnalizatorami bezruchu
6 kompletów ubrań gazoszczelnych z systemem łączności bezprzewodowej
detektory wielogazowe i radiometr cyfrowy
agregaty prądotwórcze
Zestaw 
dekontaminacyjny z kabiną
Zestaw 
mobilnych zapór przeciwpowodziowych
Motopompa szlamowa
3 ubrania kwaso i ługoochronne
3 zestawy Zestaw PSP R1 i jeden zestaw PSP R3 z defibrylatorem
Zestaw wyposażenia do ratownictwa wodnego w tym skafandry lodowe
15 radiotelefonów nasobnych
I wiele innych