PROMOCJA W CENTRALNEJ SZKOLE POŻARNICZEJ W CZĘSTOCHOWIE – 11 LIPCA 2014 R.

11 lipca 2014r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość z okazji promocji kadetów Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja rozpoczęła się mszą świętą na Jasnej Górze, a następnie na terenie szkoły odbył się uroczysty apel. Wśród tegorocznych absolwentów znalazła się również funkcjonariuszka Komendy Powiatowej PSP w Żarach – mł. ogn. Agnieszka Borowicz. Po dwuletniej nauce w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu uzyskała tytuł Technika Pożarnictwa i pierwszy stopień w korpusie aspiranckim. Akt nadania stopnia młodszego aspiranta wręczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.