UROCZYSTY APEL, WRĘCZENIE AWANSÓW – 10 LISTOPADA 2014 R.

W dniu 10 listopada 2014 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie odbył się uroczysty apel. Podczas uroczystości zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. awansował na wyższe stopnie służbowe pięciu strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Żarach.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym nr 2/2014  z dnia 5 listopada 2014 roku nadał stopnie:
OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Sebastianowi HORODYSKIEMU
mł. ogn. Pawłowi MALUDY
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
st. sekc. Łukaszowi BUKO
st. sekc. Krzysztofowi SIENKIEWICZOWI
STRASZEGO SEKCYJNEGO
sekc. Piotrowi KOWALSKIEMU

W uroczystości uczestniczył st. bryg. Dariusz Łoś – Komendant Powiatowy PSP w Żarach.