POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ W PSP KOMENDANTA POWIATOWEGO – 31 STYCZNIA 2015 R.

Dzień 31 stycznia 2015 r. r. był ostatnim dniem służby w Państwowej Straży Pożarnej Pana st. bryg. Dariusza Łoś – Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, który z tym dniem przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

st. bryg. mgr inż. poż. Dariusz Łoś

Przebieg służby st. bryg. mgr inż. Dariusza Łoś:
1984 – 1986 – kadet – Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu
1986 – 1988 – instruktor ds. prewencji – Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nowej Rudzie
1989 – 1992 – instruktor ds. operacyjno-szkoleniowych – Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Żarach
1992 – 1998 – dowódca JRG – Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
1998 – 1998 – dyżurny operacyjny rejonu – Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
1999 – 1999 – dyżurny operacyjny powiatu – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
1999 – 2000 – zastępca komendanta – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
2000 – 2001 – po. komendant powiatowy – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
2001 – 2015 – komendant powiatowy – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Wykształcenie pożarnicze:
1984 – 1985 – Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu
1989 – 1993 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego