NOWY DOWÓDCA JRG LUBSKO I RZECZNIK PRASOWY – 5 MARCA 2015

Uroczysty apel; Żary 05 marca 2015 r.

W dniu 5 marca 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel.

Podczas apelu Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski uroczyście wręczył akt mianowania na wyższe stanowisko służbowe kpt. Norbertowi Kawce. Z dniem 01 marca 2015 r. kpt. Norbert Kawka został Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku.

Również od dnia 01 marca 2015 r. do pełnienia funkcji oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Żarach został wyznaczony mł. bryg. Grzegorz Lisik – Naczelnik Wydziału Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczego. W ramach dodatkowych obowiązków będzie zajmował się organizacją i prowadzeniem działalności informacyjno-prasowej Komendy Powiatowej PSP w Żarach.

Nowo powołany Dowódca Jednostki jak również oficer prasowy odebrali gratulacje i życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.