AWANSE, NAGRODY – 20 LISTOPADA 2015 R.

W dniu 20 listopada 2015 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbył się uroczysty apel.

Podczas ceremonii st. kpt. Robert Słowikowski Komendant Powiatowy PSP w Żarach uroczyście wręczył akty nominacyjne na wyższe stopnie i stanowiska służbowe oraz przyznał wyróżnienia. Komendant Powiatowy PSP w Żarach wygłosił okolicznościowe przemówienie gratulując i życząc wyróżnionym strażakom dalszych sukcesów w służbie.

Komendant Główny PSP nadał stopień:
Starszego aspiranta – asp. Robertowi Malikowi
Aspiranta – mł. asp. Damianowi Frankowskiemu

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. nadał stopień:
Starszego ogniomistrza – ogn. Dariuszowi Rewajowi
Ogniomistrza – mł. ogn. Łukaszowi Magrynowi

Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował na wyższe stanowisko służbowe:
Dowódcy zmiany – st. asp. Piotra Brelę oraz asp. Łukasza Chwiedziuka
Ratownika – sekc. Tomasza Matusiewicza.
Młodszego ratownika kierowcę w służbie stałej- sekc. Mirosława Krzywokulskiego, sekc. Łukasza Smasia, sekc. Ariela Puzio

Komendant Powiatowy PSP w Żarach wyróżnił za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w trakcie prowadzenia działań ratowniczych w warunkach trudnych i niebezpiecznych:
st. kpt. Zbigniewa Słomkę
kpt. Mariusza Kukucia
asp. Łukasza Chwiedziuka
mł. ogn. Pawła Mruka
sekc. Mateusza Skrzypczaka
sekc. Dominika Sokalskiego
str. Dawida Wilczyńskiego
str. Piotra Boguwolskiego

Komendant Powiatowy PSP w Żarach wyróżnił za reprezentowanie KP PSP w Żarach w Lubuskiej Kompani Honorowej PSP:
asp. Łukasza Chwiedziuka
mł. ogn. Pawła Mruka
st. sekc. Piotra Zgórskiego
sekc. Macieja Bińka
sekc. Mateusza Skrzypczaka
sekc. Dominika Sokalskiego
sekc. Łukasza Hanuszewicza