AWANSE STRAŻAKÓW KP PSP W ŻARACH – 30 LISTOPADA 2016 R.

W dniu 30 listopada 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbył się uroczysty apel, podczas którego Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek wręczył odznaczenia państwowe i awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom z terenu woj. lubuskiego.

W apelu wzięli udział awansowani strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Żarach oraz mł. bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, reprezentujący podczas uroczystości Komendanta Powiatowego PSP w  Żarach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego aspiranta  dla ogniomistrza Andrzeja Kochańskiego.

Lubuski Komendant Wojewódzki nadał stopień:
OGNIOMISTRZA dla młodszego ogniomistrza Marka Chudka, młodszego ogniomistrza Piotra Makowskiego,
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla starszego sekcyjnego Piotra Kowalskiego.

Gratulujemy awansów i życzymy dalszych sukcesów w służbie.