AWANSE, POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ – 30 GRUDNIA 2016 R.

Z okazji kończącego się roku, w dniu 30 grudnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas spotkania st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach wręczył akt nominacyjny na wyższe stanowisko służbowe, przyznane wyróżnienia oraz uroczyście pożegnał funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował z dniem 1 stycznia 2017 roku na wyższe stanowisko służbowe Dowódcy Zastępu – mł. asp. Rafała DRAJERA.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy, z dniem 1 stycznia 2017 roku rozszerzył zakres czynności o zadania Dowódcy Zastępu – ogn. Łukaszowi MAGRYNOWI.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zwolnił ze służby w Państwowej Straży Pożarnej z dniem 30 listopada 2016 r. st. ogn. Radosława BOJAKOWSKIEGO  – Operatora Sprzętu Specjalnego w JRG w Żarach

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zwolnił ze służby w Państwowej Straży Pożarnej z dniem 31 grudnia 2016 roku asp. Romana KLUCZYCKIEGO – Dowódcę Zmiany w JRG PSP w Lubsku oraz st. ogn. Dariusza REWAJA – Starszego Operatora Sprzętu Specjalnego w JRG PSP w Żarach.

Z okazji nadchodzącego Nowego 2017 roku Komendant Powiatowy PSP w Żarach życzył wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu prywatnym. Uroczystość została zakończona wspólną fotografią pamiątkową.