ŚLUBOWANIE STRAŻAKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ŻARACH – 05 MAJA 2017 R.

W dniu 5 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas spotkania st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach powitał w służbie i przyjął ślubowanie od nowych strażaków.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski mianował z dniem 1 maja 2017 roku do służby przygotowawczej na stanowisko Stażysty oraz nadał stopień strażaka Adrianowi Karczewskiemu i Mateuszowi Karolczakowi. Strażacy złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość została zakończona wspólną fotografią pamiątkową.