WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, GORZÓW WLKP. – 07 MAJA 2017 R.

W dniu 7 maja 2017 r. w Gorzowie Wlkp. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Podczas obchodów delegacja strażaków z KP PSP w Żarach pod przewodnictwem st. kpt. Roberta Słowikowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odebrała wyróżnienia i awanse.

KP PSP w Żarach wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu st. kpt. Marek Giedrojć, sztandarowy ogn. Piotr Makowski, asystujący mł. ogn. Zbigniew Januszewski. Strażacy z KP PSP w Żarach weszli również w skład Lubuskiej Kompani Honorowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczone podczas uroczystości medale, odznaka i awanse dla strażaków z Komendy powiatowej PSP w Żarach

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę kapitana Mariusza MORAWSKIEGO, starszego kapitana Marka ŚWIERLIŃSKIEGO

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej młodszemu aspirantowi Andrzejowi KOCHAŃSKIEMU

Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji nadał stopień

BRYGADIERA  dla młodszego brygadiera Pawła HRYNIEWICZA

STARSZEGO KAPITANA  dla kapitana Marka ŚWIERLIŃSKIEGO

KAPITANA dla młodszego kapitana Stanisława PUZIO

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień
ASPIRANTA dla młodszej aspirant Agnieszki BOROWICZ, młodszego aspiranta Rafała DRAJERA

Wszystkim odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy.