SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Szkolenie jest przeznaczone dla strażaków OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH z powiatu żarskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na kurs, który rozpocznie się 27 stycznia 2018 roku według  zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r.

Szkolenie trwa czternaście dni zajęciowych. W ramach zajęć zostanie zorganizowane szkolenie wstępne BHP dla członków OSP (kursantów).

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, zdaniem egzaminu z testu wiedzy i części praktycznej.

Kartę skierowania na szkolenie należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 22 stycznia 2018 r.

Karta skierowania na szkolenie podstawowe OSP (w celu pobrania kliknąć w ikonę obok):   (plik .pdf)   (plik .docx) 

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

Kierownikiem szkolenia jest mł. asp. Paweł Brela – tel. 683630717, e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.