UROCZYSTY APEL W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ŻARACH – 29 GRUDNIA 2017 R.

W dniu 29 grudnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka podczas której załoga podziękowała za długoletnią służbę i oficjalnie pożegnała asp. sztab. Dariusza KOWALCZYKA, który z dniem 31 grudnia 2017 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski podsumowując wieloletni staż służby, powiedział „ (…) Dzisiaj z perspektywy czasu może Pan spokojnie spojrzeć wstecz i mieć poczucie zadowolenia i radości z dobrze spełnionego obowiązku”.


W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Żarach, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KP PSP w Żarach z dniem 1 stycznia 2018 roku rozszerzył zakres czynności o zadania Dowódcy zmiany asp. Marcinowi PELC. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Żarach złożył wszystkim uczestnikom spotkania noworoczne życzenia, a także podziękował za pracę w mijającym roku, życzył całej załodze i ich rodzinom wszystkiego co najlepsze w nowym 2018 roku.
Uroczystość została zakończona wspólną fotografią pamiątkową.