ODPRAWA SZKOLENIOWA Z PREZESAMI i NACZELNIKAMI JEDNOSTEK OSP

W dniu 11 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się odprawa szkoleniowa z Prezesami i Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu żarskiego. Odprawę poprowadził bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach. Poniżej przedstawiamy zagadnienia poruszone na spotkaniu ze wskazaniem z osoby prezentującej zagadnienie.:
1. SPRZĘT OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO (uwagi z przeprowadzonych przeglądów technicznych za 2017 r., harmonogram badań sprzętu dla jednostek OSP) – sekc. Łukasz Smaś.
2. DOTACJE FINANSOWE KSRG i MSW (spełnienie warunków, KRS, rozliczenia dotacji, itp.) – bryg. Paweł Hryniewicz i Elżbieta Lipińska.
3. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ (omówienie zasad eliminacji na terenie gmin, termin powiatowego OTWP : 23.03.2018 r.) – bryg. Grzegorz Lisik.
4. SZKOLENIE OSP (analiza z przeprowadzonych szkoleń w 2017 r., braki wyszkolenia jednostek OSP, plan szkoleń na rok 2018, szkolenie BHP) – bryg. Paweł Hryniewicz i mł. asp. Paweł Brela.
5. INSPEKCJA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK OSP (analiza z przeprowadzonych inspekcji 2017 r., harmonogram inspekcji na 2018 r., omówienie nowych zasad przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP) – mł. asp. Paweł Brela.
6. ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE (wykaz Sędziów Głównych na zawody gminne i powiatowe) – mł. asp. Paweł Brela.
7. PRZEKAZYWANIE MIEJSC ZDARZENIA PO ZAKOŃCZONYCH DZIAŁANIACH PRZEZ JEDNOSTKI OSP (omówienie zasad i przepisów, przykłady zapisów w protokołach przekazania) – bryg. Grzegorz Lisik.

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym za przybycie.