WIZYTA LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

W dniu 21 marca 2018 r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg Patryk Maruszak wraz z zastępcą bryg. Januszem Drozdą wizytował Komendę Powiatową PSP w Żarach. Podczas spotkania z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach – st. kpt. Robertem Słowikowskim zostały omówione najpilniejsze tematy służbowe oraz tematy związane z rozpoczętą budową nowej strażnicy Komendy Powiatowej z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach. Poruszono zagadnienia związane z dokumentacją projektową, zrealizowanymi robotami budowlanymi oraz programem inwestycji w tym harmonogramem rzeczowo finansowym. Zwieńczeniem rozmów był przejazd na działkę budowlaną przy ul. Zielonogórskiej w Żarach na której powstanie nowa siedziba komendy i JRG.

Lubuski Komendant Wojewódzki zapoznał się ze stanem obecnie funkcjonującego obiektu komendy i JRG przy ul. Serbskiej 58 w Żarach. Spotkał się ze strażakami JRG Żary oraz funkcjonariuszami i pracownikami komórek organizacyjnych KP PSP w Żarach.