PROMOCJA ZAWODU STRAŻAKA I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

23 marca 2018 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Żarach uczestniczyli w akcji promocyjnej „OTWARTE DRZWI” w Łużyckiej Szkole Wyższej w Żarach. Spotkanie skierowane było do kandydatów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach proponowanych przez ŁSW w Żarach na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. W programie akcji zaprezentowali się strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Żarach promując specyfikę zawodu strażaka oraz szczegółowe zasady naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Młodzież mogła bezpośrednio uzyskać precyzyjne informacje dotyczące sprzętu pożarniczego jakim dysponują strażacy w powiecie żarskim. W ramach realizowanych kampanii prewencyjnych „Czad i ogień obudź czujność” przybliżono również zagadnienia obejmujące bezpieczeństwo pożarowe.