PIERWSZA POMOC W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku dzień 21 marca spędzili pod hasłem „Pierwszy Dzień Wiosny – z Pierwszą Pomocą”. Przeprowadzili warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz prelekcję na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jasień. Blisko 25 osobowa grupa mogła zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, samodzielnie dokonać próby wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (fantom) oraz uzupełnić swoją wiedzę, jak zachować się podczas różnego rodzaju zagrożeń. Zajęcia prowadzili: Zastępca Dowódcy JRG Lubsko kpt. Mariusz Morawski oraz st. str. Tomasz Karolczak – koordynator z zakresu Ratownictwa Medycznego KP PSP w Żarach. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników UMiG Jasień za aktywne uczestnictwo w zajęciach, a Panu Burmistrzowi Andrzejowi Kamyszkowi oraz Pani Katarzynie Łuczyńskiej Zastępcy Burmistrza  za pomoc w organizacji spotkania.