ODPRAWA SZKOLENIOWA Z PREZESAMI i NACZELNIKAMI JEDNOSTEK OSP

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się odprawa szkoleniowa z Prezesami i Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu żarskiego. Odprawę poprowadził st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach. Poniżej przedstawiamy zagadnienia poruszone na spotkaniu ze wskazaniem z osoby prezentującej zagadnienie.:

 1. WPROWADZENIE (powitanie uczestników, omówienie celów spotkania) – st. kpt. Robert Słowikowski.
 2. ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE (termin zawodów powiatowych 17.06.2018 r. Lubsko, wykaz Sędziów Głównych na zawody, regulaminy) – bryg. Grzegorz Lisik.
 3. DOTACJE FINANSOWE KSRG i MSW (spełnienie warunków, KRS, przepisy i wytyczne) – st. kpt. Robert Słowikowski/ mł. asp. Paweł Brela.
 4. ORGANIZACJA POWIATOWYCH OBCHODÓW DNIA STRAŻAKA 2018 – bryg. Paweł Hryniewicz.
 5. SZKOLENIE OSP (plan szkoleń na rok 2018) – mł. asp. Paweł Brela.
 6. INSPEKCJA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK OSP (harmonogram inspekcji na 2018r., omówienie zasad przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej) – mł.  asp. Paweł Brela.
 7. Sprawy bieżące (ćwiczenia powodziowe, ćwiczenia leśne, ćwiczenia na gazociągach)

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym za przybycie.

Materiały z odprawy:

 1. Prezentacja: Odprawa z Prezesami i Naczelnikami OSP Żary 17.04.2018 r.
 2. Regulaminy zawodów OSP: Regulamin drużyn młodzieżowych OSP ;  Regulamin drużyn seniorów OSP
 3. Regulaminy OSP: Ceremoniał Pożarniczy OSP; Regulamin umundurowania OSP; Regulamin sztandarów OSP
 4. Baza wiedzy: WWW.STRAZ.GOV.PL