ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA POCZTÓW SZTANDAROWYCH OSP

INFORMACJA Z 23 KWIETNIA 2018 R.
ZAJĘCIA ODWOŁANE. DZIĘKUJEMY 4 JEDNOSTKOM OSP ZA DEKLAROWANĄ CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU I KOLEJNYM 3 ZA INFORMACJĘ, ŻE NIE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W ZAJĘCIACH.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu żarskiego na trening dla pocztów sztandarowych OSP. Szkolenie planowane jest na dzień 25 kwietnia 2018 r. (środa) na godzinę 18.00  Zajęcia odbędą się w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58. Prosimy przedstawicieli jednostek OSP o telefoniczne potwierdzenie udziału lub rezygnacji z udziału w szkoleniu do dnia 22 kwietnia 2018 r.  dyżurnemu  Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego – tel. 68 363 07 16.

Na zajęcia prosimy przybyć w umundurowaniu koszarowym (wysokie buty, czapka), sztandarowy z szarfą. Obowiązkowo należy zabrać sztandar. Zajęcia prowadził będzie bryg. Paweł Hryniewicz. Czas zajęć to 2 godziny zegarowe. Pierwsza część to zajęcia teoretyczne na świetlicy (regulamin umundurowania, ceremoniał pożarniczy w tym wydawanie komend, organizacja uroczystości strażackich), druga część to trening pocztów sztandarowych na placu komendy (w przypadku opadów – garaż JRG) w tym chwyty sztandarem stojąc i w marszu.

W przypadku braku chętnych na szkolenie lub ich niewielkiej liczby zajęcia zostaną odwołane.

Zapraszamy serdecznie do udziału.

Materiały do zapoznania:
Ceremoniał Pożarniczy OSP
Regulamin umundurowania OSP
Regulamin sztandarów OSP
Regulamin odznaczeń OSP
Zasady umundurowania – wyciąg z regulaminów
Film szkoleniowy dot. ceremoniału pożarniczego OSP