NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY W JRG LUBSKO

W dniu 22 maja 2018 r. do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku wprowadzono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowo pozyskany pojazd, to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym oraz systemem piany sprężonej. Samochód został skarosowany na podwoziu marki Volvo, będzie stanowił wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku i zastąpi w roli tzw. „pierwszego wyjazdu” użytkowany od 2001 roku samochód GBA 2/16 Man. GBA 3/16-4/40 Volvo posiada zbiornik wodny o pojemności 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego 325 l, dwa zbiorniki na środek pianotwórczy do systemu piany sprężonej o pojemnościach: środek pianotwórczy typu A – 110 l, środek pianotwórczy typu B – 100 l oraz moduł proszkowy o pojemności 250 kg. Ponadto, pojazd wyposażony jest w system piany sprężonej, który pozwala na zdecydowane ograniczenie strat popożarowych jak również zestaw hydrauliczny LUKAS, umożliwiający prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego. Zakup samochodu to koszt 1 199 250,00 zł, zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nowoczesny w pełni wyposażony samochód ratowniczo-gaśniczy na pewno przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.