KOLEJNI WYSZKOLENI STRAŻACY OSP

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzięli w nim udział druhowie jednostek OSP z terenu powiatu żarskiego. Niemalże trzymiesięczne szkolenie realizowane w systemie weekendowym z pozytywnym wynikiem ukończyło 33 ratowników, którzy tym samym nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych i w znaczący sposób wzmocnią stan osobowy poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zasady organizacji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przeszkolili się w zakresie taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego i organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym i sprzętem łączności. Druhowie w trakcie szkolenia zaliczali także niełatwy test w komorze dymowej, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie zadymionego pomieszczenia testowego.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczył zespół egzaminacyjny w składzie:
– bryg. Grzegorz Lisik – Przewodniczący,
– kpt. Mariusz Morawski,
– kpt. Stanisław Puzio,
– asp. Łukasz Chwiedziuk.