ODPRAWA OPERACYJNA Z KADRĄ DOWÓDCZĄ JRG I DYŻURNYMI SKKP

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żarach odbyła się odprawa operacyjno-szkoleniowa z kadrą dowódczą z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Żarach i Lubsku oraz dyżurnymi Stanowiska Kierowania KP. W trakcie odprawy omówiono niżej wymienione tematy ze wskazaniem osoby prezentującej zagadnienie:

  1. WPROWADZENIE (powitanie uczestników, omówienie celów spotkania) – st. kpt. Robert Słowikowski.
  2. SPORZĄDZANIE INFORMACJI ZE ZDARZENIA (omówieni metodyki części opisowej z odprawy Dowódców JRG) – kpt. Stanisław Puzio.
  3. ROZPOZNANIE OPERACYJNE OBIEKTÓW SAKRALNYCH NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO (analiza otrzymanej dokumentacji, uwagi) – bryg. Grzegorz Lisik/ mł. asp. Paweł Brela.
  4. DOSKONALENIE ZAWODOWE W ASPEKCIE KOORDYNATORÓW/ INSTRUKTORÓW SZKOLEŃ (analiza wyszkolenia, potrzeby) – mł. asp. Paweł Brela.
  5. INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ 2018 (harmonogram inspekcji na 2018r., metodyka – omówienie zasad przeprowadzenia inspekcji ) – mł. asp.  Paweł Brela.
  6. ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE (termin zawodów, wykaz Sędziów Głównych na zawody, regulaminy) – bryg. Grzegorz Lisik.
  7. IMPREZY SPORTOWE (kalendarz imprez) – mł. asp. Paweł Brela.
  8. SZKOLENIE OSP (plan szkoleń na rok 2018) – mł. asp. Paweł Brela.
  9. SPRAWY BIEŻĄCE/ OPERACYJNE – st. kpt. Robert Słowikowski.