POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 11 MAJA 2018 R.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Żarach.

11 maja 2018 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego. Uroczystość rozpoczęto o godz. 12.00 Mszą Św. W intencji wszystkich strażaków w Kościele  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (tzw. Katedra) w Żarach. Następnie o godz. 13.00 odbył się uroczysty apel zorganizowany przed żarskim Ratuszem podczas którego wręczano medale, odznaczenia, wyróżnienia
i awanse w stopniach służbowych. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął st. bryg. Przemysław Gliński – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.. Uroczystość została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, z udziałem pocztów sztandarowych KP PSP oraz jednostek OSP.

Gospodarzami uroczystości byli: mł. bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz dh Janusz Dudojć – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żarach, Starosta Powiatu Żary oraz Pani Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: st. bryg. Przemysław Gliński – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dh Ryszard Klisowski – Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubuskiego, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu żarskiego, komendanci Policji z Żar i Lubska, nadleśniczowie nadleśnictw powiatu żarskiego, emeryci pożarnictwa i inni licznie zaproszeni goście. Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski przywitał przybyłych gości oraz podziękował strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żarskiego.

Podczas uroczystości miała miejsce promocja zawodów służb ratowniczych, mundurowych oraz bezpieczeństwa publicznego. W namiotach przygotowano różne atrakcje, upominki dla najmłodszych. Zaprezentowano również nowe pozyskane w 2017 roku pojazdy pożarnicze, które wzmocniły sprzętowo jednostki ochrony przeciwpożarowej w powiecie żarskim:  dwa pojazdy KP PSP Żary oraz pięć pojazdów dla jednostek OSP: Żary-Kunice, Stara Woda, Złotnik, Lubanice i Mirostowice Dolne.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia resortowych odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu.

_______________________________________________________

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa Ochotniczą Straż Pożarną w Górzynie

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał stopień

STARSZEGO OGNIOMISTRZA dla Roberta BAWOROWSKIEGO, Sebastiana HORODYSKIEGO, Piotra JAROSIEWICZA, Witolda LEPKO, Pawła MALUDEGO, Joanny SOKALSKIEJ

OGNIOMISTRZA dla Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO, Krzysztofa SIENKIEWICZA

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla Adriana CECUŁY, Mateusza SKRZYPCZAKA,

SEKCYJNEGO dla Piotra BOGUWOLSKIEGO, Dawida BROWCZUKOWSKIEGO, Tomasza KAROLCZAKA, Dawida LEWANDOWSKIEGO, Henryka MROŻKA, Przemysława PODEDWORNEGO, Dawida WILCZYŃSKIEGO

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa Ochotniczą Straż Pożarną w Starej Wodzie.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego nadało

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla Piotra BRELI, Jarosława RYŚ, Romana POPKO, Tomasza KOTWICKIEGO,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla Joanny SOKALSKIEJ, Katarzyny ŻAK, Romana ZARZYCKIEGO

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla Rafała DRAJER, Tomasza KAROLCZAKA, Dawida LEWANDOWSKIEGO, Łukasza SMAŚ, Tomasza ROLI, Kamila GREGORCZYKA, Tadeusza DZIEDZIŃSKIEGO, Mateusza KONIECZNEGO, Mariusza KATRYCZA

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowisko służbowe:

Operatora sprzętu specjalnego: Zbigniewa JANUSZEWSKIEGO, Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO, Tomasza KOWALCZUKA,

Starszego ratownika kierowcę: Michała JURKOWSKIEGO, Łukasza SMAŚ

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach nadał stopień:

STARSZEGO STRAŻAKA dla: Pawła DROZDKA, Adriana KARCZEWSKIEGO, Mateusza KAROLCZAKA, Macieja MAĆKÓW

Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wyróżnił Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
Janinę RYCZKOWSKĄ, Czesława FLAGĘ

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wyróżnił nagrodą finansową za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych:

Damiana FRANKOWSKIEGO, Piotra KOWALSKIEGO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach za bohaterskie zachowanie podczas ratowania życia ludzkiego przy pożarze pomieszczenia gospodarczego wyróżnił listem gratulacyjnym druha Dariusza Kokoszę

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach za pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych dla komendy wyróżnił

Łukasza RUBCZYŃSKIEGO – Starszego ratownika

Starosta Żarski za pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych dla komendy wyróżnił

Piotra KOWALSKIEGO – Operatora sprzętu specjalnego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą finansową wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz dodatkową nagrodą finansową za szczególną dbałość, termin realizacji powierzonych zdań i czynności przynoszących wymierne oszczędności – Pawła BRELĘ, Marka CHUDKA, Grzegorza FABIAŃCZYKA, Mariusza JĘDRZEJKA, Justynę JÓZWĘ, Tomasza KAROLCZAKA, Norberta KAWKĘ, Andrzeja KOCHAŃSKIEGO, Daniela KOTWICKIEGO, Mariusza MORAWSKIEGO, Łukasza PIĄTKOWSKIEGO, Stanisława PUZIO, Krzysztofa SIENKIEWICZA, Rafała SKIBIŃSKIEGO, Łukasza SMAŚ

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w podziękowaniu za zaangażowanie i pomoc
w pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym VOLVO FL
w podziękowaniu za wsparcie finansowe oraz nieocenioną pomoc w pozyskaniu lekkiego samochodu operacyjnego Opel Astra dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyróżnił: brygadiera Patryka MARUSZAKA, starszego brygadiera Przemysława GLIŃSKIEGO, młodszego brygadiera w stanie spoczynku Zbigniewa SŁOMKĘ, Pana Janusza DUDOJCIA, Panią Krystynę GRETKIEREWICZ, Pana Janusza ROGALĘ, Pana Leszka MROŻKA, Pana Lecha JURKOWSKIEGO, Pana Andrzeja STANISZEWSKIEGO, Pana Grzegorza KIELCZYKA.

 

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Przybyłym znakomitym gościom dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości.