PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W JRG LUBSKO !!!


W dniu 6 czerwca 2018 roku dzieci z Przedszkola nr 2 w Lubsku odwiedziły strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku, aby poznać pracę strażaków. W trakcie spotkania strażacy przedstawili dzieciom ciekawostki związane z ich pracą zawodową. Przybliżyli i uświadomili zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, nie tylko samochodowych. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie. Dzieci mogły je z bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim strażacy dysponują podczas swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i Europejski Numer Alarmowy – 112. Przez chwilę wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając różnego rodzaju umundurowanie oraz hełmy strażacki. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem podczas którego nabyły cenną wiedzę, która utrwalana będzie przy każdej okazji. Za miłe spotkanie dzieci podziękowały strażakom wręczając słodkie upominki.