UDZIAŁ STRAŻAKÓW W PIKNIKU BHP W SWISS KRONO

9 czerwca 2018 r. przed budynkiem administracyjnym firmy SWISS KRONO Sp. z o. o.
w Żarach miał miejsce piknik BHP. W uczestnictwo tego przedsięwzięcia aktywie włączyli się strażacy KP PSP w Żarach oraz strażacy-ochotnicy z OSP Żary-Kunice. Była to doskonała okazja, aby w ramach prowadzonej przez PSP akcji „Bezpieczne Wakacje” przybliżyć najmłodszym uczestnikom pikniku zasady bezpiecznego zachowania się w różnych niebezpiecznych sytuacjach mogących mieć miejsce w okresie wakacyjnym. To, że warto edukować dzieci i przynosi to oczekiwane efekty udowodnił widowiskowy pokaz w zakresie ratownictwa drogowego i medycznego w wykonaniu grupy dzieci (3-11 lat) z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębince (gm. Trzebiel).

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz działań ratowniczo-gaśniczych
w upozorowanym wypadku drogowym, gdzie strażacy z OSP Żary-Kunice wydobywali osoby poszkodowane różnymi technikami ratowniczymi. Miał miejsce również pokaz w zakresie prowadzonych działań ratowniczych w budynku KRONO, z którego ewakuowano poszkodowanego.

Dla najmłodszych uczestników pikniku zorganizowano w punkcie informacyjno-promocyjnym PSP w Żarach konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej. Nie zabrakło niespodzianek, upominków i nagród.