XX POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE

XX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze – Lubsko 17 czerwca 2018 r.

Komendantem zawodów sportowo-pożarniczych w Lubsku będzie dh Ryszard Kołoda – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach.

Harmonogram XX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w Lubsku

 


Sposób liczenia wieku zawodników Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w 2018 r.

wiek zawodników liczony na dzień 23 czerwca 2018 r. (zawody wojewódzkie)

W 2018 r.  mogą startować dzieci z roczników 2002-2007

Lp. Data urodzenia Wiek zawodnika
OD DO

Dzień

Miesiąc Rok

Dzień

Miesiąc Rok
1. 01. 01. 2002 23. 06. 2002 16 lat
2. 24. 06. 2002 23. 06. 2003 15 lat
3. 24. 06. 2003 23. 06. 2004 14 lat
4. 24. 06. 2004 23. 06. 2005 13 lat
5. 24. 06. 2005 23. 06. 2006 12 lat
6. 24. 06. 2006 31. 12. 2007* 11 lat

* Cały rocznik 2007 (10 latkowie) jest liczony jako 11-lat

 

Ocena ćwiczeń:

Ocena rozwinięcia bojowego.

Każda drużyna otrzymuje premię punktową w wysokości 1000 punktów

Od premii punktowej odlicza się zmierzony czas w sekundach oraz punkty karne (ujemne), w przeliczeniu 1 pkt = 1 sek.

 

Ocena biegu sztafetowego 400 m z przeszkodami.

Każda drużyna otrzymuje „wyjściowo” 100 punktów.

Dla każdej drużyny ustala się tzw. „czas założony” – odpowiednio do przeciętnego wieku drużyny (suma wieku „lat” 9 zawodników – bez rezerwowego), wg poniższej tabeli:

 

Wiek łączny Średni wiek drużyny Założony czas
Do 112 12 lat 80 sek.
113 – 121 13 lat 77 sek.
122 – 130 14 lat 74 sek.
131 – 139 15 lat 71 sek.
140 – 144 16 lat 68 sek.

Punkty dodatnie przyznawane są za szybsze wykonanie zadania – za każdą sekundę poniżej „czasu założonego”       + 1 pkt.

Punkty ujemne są przyznawane za nieprawidłowe wykonanie czynności (punkty karne) oraz za wolniejsze wykonanie zadania niż „czas założony” w przeliczeniu -1 pkt za 1 sek. powyżej czasu założonego.


  1. Jak oceniać drużyny młodzieżowe 2018.pdf
  2. Regulami młodzieżowy ctif.pdf
  3. Regulamin na zawody seniorzy.pdf
  4. Zgłoszenie młodzieżowej drużyny pożarniczej.doc
  5. Zgłoszenie młodzieżowej drużyny pożarniczej .pdf