ĆWICZENIA STRAŻAKÓW JRG ŻARY W SZKOLE W ZŁOTNIKU

 

W dniu 06 czerwca 2018 roku miały miejsce ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Złotniku. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żarach ćwiczyli wariant pożaru, który powstał w jednym z pomieszczeń, a szkoła procedurę ewakuacji placówki. Zdarzenie obserwowane było przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia pozorujące pożar połączone z koniecznością  ewakuacji placówki oświatowej mają na celu sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem, a więc jak personel radzi sobie ze sprawnym i bezpiecznym wyprowadzenia dzieci, uczniów i pracowników z obiektów szkoły, a strażacy mają okazje zapoznać się ze specyfiką obiektu, rozmieszczeniem pomieszczeń i instalacji.