BEZPIECZNE WAKACJE W RAMACH PROGRAMU „STRAŻACY NA POGRANICZU POLSKO – SAKSOŃSKIM”

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

W ramach projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim …,” w dniu 19.06.2018 r. w Szkole Podstawowej w Górzynie odbyła się kampania informacyjna pod tytułem: „bezpieczne wakacje 2018” dla 105-ciu uczniów w wieku 8-14 lat oraz dla personelu szkoły. Podczas szkolenia uczestnikom rozdane zostały gadżety w postaci latarek i kamizelek odblaskowych, a także 15 czujników tlenku węgla (czadu) i dymu, jako nagrody w przeprowadzonych konkursach. Spotkanie zostało zrealizowane przy pomocy materiałów dydaktycznych opracowanych przez Lubuską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., która w projekcie pełni rolę partnera wiodącego. Prowadzącym szkolenie był Koordynator Projektu młodszy ogniomistrz Piotr Kowalski, na co dzień funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. W kampanii uczestniczyli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie, którzy zobligowali się zamontować czujniki tlenku węgla i dymu we wszystkich domach dzieci, które otrzymały powyższą nagrodę. W Kampanię zaangażował się również młodszy brygadier Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, delegując sekcyjnego Dawida Lewandowskiego do pomocy przy szkoleniu. Organizatorem kampanii informacyjnej był Lech Jurkowski Burmistrz Lubska.
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Józefowi Radzionowi, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w realizację bardzo dobrego pomysłu, za inicjatywę, która wdraża najmłodszych do przestrzegania bezpiecznych zasad w trakcie wakacji i niesie za sobą wiele wartości edukacyjnych.
Bezpiecznych wakacji życzymy dyrektorowi, nauczycielom i uczniom.

(tekst i fotografie z serwisu Gminy Lubsko – www.lubsko.pl)