ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ OGRODZENIA STRAŻNICY KP PSP ŻARY.

Informujemy, że zostało zmienione ogłoszenie  oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA OGRODZENIA TERENU STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Zmiany dotyczą kryteriów oceny ofert tj. po zmianach cena stanowi 60% wagi, a gwarancja stanowi 40% wagi oraz wydłużenia terminu na składanie ofert do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik .pdf).

Informacja o zmianie SIWZ (plik .pdf).

Strona BIP KP PSP w Żarach – informacja o zamówieniu publicznym na budowę ogrodzenia terenu strażnicy KP PSP w Żarach.