INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA BUDOWĘ OGRODZENIA STRAŻNICY KP PSP ŻARY.

Informujemy, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż 5.548.000 euro na BUDOWĘ OGRODZENIA TERENU STRAŻNICY KP PSP przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Szczegółowa informacja znajduje się w pliku (link poniżej) oraz w serwisie BIP KP PSP w Żarach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ogrodzenia strażnicy KP PSP w Żarach (plik .pdf)

Strona BIP KP PSP w Żarach – informacja o zamówieniu publicznym związanym z budową ogrodzenia.