STRAŻACY KP PSP ŻARY CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach akcji wzmacniania bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku na obozach, koloniach i półkoloniach strażacy Komendy Powiatowej PSP w Żarach w dniu 18 lipca 2018 roku już po raz kolejny odwiedzili półkolonię liczącą 27 uczestników, zorganizowaną przez ,,Towarzystwo Przyjaciół Dzieci’’ w świetlicy środowiskowej ,,Promyk’’ w Żarach przy ul. Podchorążych. Tym razem przeprowadzili pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz sposobów zachowania się podczas niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych i pożarów. Na zakończenie zajęć edukacyjnych Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski przekazał wszystkim uczestnikom kolonii gadżety promujące bezpieczeństwo oraz słodki poczęstunek.

Przypominamy, że jednym z zadań realizowanych przez strażaków powiatu żarskiego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie letnich wakacji jest kontrola obiektów przeznaczonych na wypoczynek pod kątem spełnienia przez nie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podkreślić należy, że to organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, a w szczególności powinien zorganizować wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania m.in. ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z powyższym funkcjonariusze PSP na terenie powiatu żarskiego przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży, celem wydania opinii w sprawie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej. Podczas wizyt sprawdzają warunki dojazdowe oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zasady bezpieczeństwa i procedury na wypadek ewakuacji, oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Życzymy wszystkim spokojnego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Foto: KP PSP Żary