ZAWIADOMENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP ŻARY.

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2018 r. o godzinie 10.15 w siedzibie KP PSP w Żarach przy ul. Serbskiej 58 dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż 5.548.000 euro pn. „BUDOWA FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „BUDOWA FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).

Szczegółowa informacja znajduje się w pliku (link poniżej) oraz w serwisie BIP KP PSP w Żarach.

Strona BIP KP PSP w Żarach – informacja o zamówieniu publicznym związanym z budową fundamentów.