SZKOLENIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA STRAŻAKÓW OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach organizuje nabór na szkolenie strażaków OSP w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w terminie od 17 września do 22 września 2018 r. Egzamin w/w szkolenia został zaplanowany na 01 października 2018 r. Szkolenie z KPP przewidziane jest dla 18 uczestników.

Informujemy, że szkolenie  KPP jest płatne w wysokości 300 zł za osobę.

W celu przyjęcia na szkolenie konieczne jest złożenie imiennych kart zgłoszenia według określonego wzoru.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • Złożenie karty skierowania wg. określonego wzoru;
  • Ukończenie szkolenia podstawowego OSP;
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

W załączeniu wzór karty skierowania na szkolenie KPP. Wypełnioną Kartę skierowania należy dostarczyć do KP PSP Żary do dnia   17 sierpnia 2018 r.

Karta skierowania na szkolenie z KPP:        plik doc           plik pdf

Koordynatorem szkolenia  jest sekc. Dawid Lewandowski – tel. 683630717, e-mail: d.lewandowski@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.


Harmonogram szkolenia KPP


Lista zakwalifikowanych osób na szkolenie KPP