WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY BUDOWIE FUNDAMENTÓW STRAŻNICY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania obejmującego BUDOWĘ FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania  TUTAJ: (plik.pdf)