W 17 ROCZNICĘ ZAMACHU NA WORLD TRADE CENTER

‘’Każdy człowiek nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego narodzin i śmierci; jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość”.

Antoni Kępiński

11 września wspominamy ofiary zamachu terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku w którym zginęło blisko 3 tysiące osób, wśród ofiar było także wielu Polaków. W akcjach ratowniczych straciło życie kilkuset strażaków i policjantów. Pamięć o naszych kolegach trzeba pielęgnować, aby dla młodych pokoleń ich groby nie były bezimiennymi pomnikami.