PODPISANIE UMÓW NA BUDOWĘ STRAŻNICY KP PSP W ŻARACH

W dniu 19 września 2018 r. mł. bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach podpisał umowę z żarską firmą KREATOR Edyta Tomczyk na realizację zadania pn. „BUDOWA FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34, 68-200 Żary w ramach inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”. Koszt całkowity zadania brutto wynosi 479,332,63  zł. Termin realizacji zadania do dnia 08 grudnia 2018 r.

W dniu 21 września 2018 r. Komendant Powiatowy PSP w Żarach podpisał umowę umowę na pełnienie FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO przy „BUDOWIE FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34
w Żarach z firmą NADZORY BUDOWLANE I PROJEKTOWANIE mgr inż. Ewa Milewska-Mrożek ul. Halicka 4, 68-100 Żagań.

21 września 2018 r. mł. bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach w obecności Pani Ewy Milewskiej-Mrożek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  przekazał teren i plac budowy Panu Jackowi Tomczykowi  – przedstawicielowi wykonawcy, oraz zgłosił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową strażnicy.